Skip to main content
Verhalen uit de regio

Succesvolle aanpak arbeidsmarkt in Regio Zwolle valt landelijk op

Datum: 17 september 2020
Op zaterdag 12 september lag Elsevier op de mat bij alle abonnees met in de Clique Magazine bijlage een interview over de Regio Zwolle arbeidsmarktaanpak. Het valt ook landelijk op dat deze aanpak zeer slagvaardig gebleken ook voor bestrijding van de coronacrisis. Benieuwd naar de aanpak? Lees het artikel hieronder of download het artikel als pdf onderaan de pagina.

Regio Zwolle zet zich met hart en ziel in voor de arbeidsmarkt

Regio Zwolle, bestaande uit 22 gemeenten en vier provincies, kan met recht ambitieus worden genoemd. De allround regio streeft ernaar om – na Metropoolregio Amsterdam, Mainport Rotterdam en Brainport Eindhoven – de vierde economische topregio in Nederland te worden. Om dit te bereiken kent Regio Zwolle sinds twee jaar een unieke, multidisciplinaire aanpak. Deze aanpak bleek ook effectief tijdens de coronacrisis. Sleutelwoorden hierbij zijn wendbaarheid, beschikbaarheid en inclusiviteit. Aanleiding van deze samenwerking en aanpak was een onderzoek uitgevoerd in het mkb. Een van de uitkomsten van dit onderzoek was dat een derde van het mkb aangaf te krimpen of stoppen als de arbeidstekorten niet zouden worden opgelost. En ondernemers kunnen zelf onvoldoende investeren in om-, her- en bijscholing. Kortom, een noodsituatie.

Upgrade jezelf

René de Heer, voorzitter Arbeidsmarktregio Zwolle, vertelt over de aanpak die de naam Upgrade jezelf kreeg. “Deze naam verwijst naar het je blijven ontwikkelen omdat de arbeidsmarkt voortdurend verandert. Het is zaak om te zorgen dat je altijd interessant blijft voor de arbeidsmarkt. Waar we voor de coronacrisis krapte kenden op onze regionale arbeidsmarkt, veranderde er ineens in korte tijd heel veel. Tekorten werden overschotten, en andersom. En de Upgrade jezelf -aanpak bleek heel goed toepasbaar in de nieuwe situatie. Op dit moment telt Regio Zwolle 15.000 tot 20.000 mensen die snel kunnen worden ingezet, en die na om-, her- of bijscholing plus bemiddeling ander werk zouden kunnen doen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om mensen uit de zwaar getroffen sectoren zoals horeca, evenementen- en de maakindustrie. Onze aanpak, met dank aan de provincie Overijssel, bevat onder andere een regionaal Ontwikkelfonds. Met dit fonds kunnen we werkgevers, inwoners en samenwerkingsverbanden een extra investering geven om daadwerkelijk mensen een upgrade te kunnen geven.”

Deze naam verwijst naar het je blijven ontwikkelen omdat de arbeidsmarkt voortdurend verandert

René de Heer

MKB

Ondersteuning van het mkb maakt ook deel uit van de integrale aanpak. Jelle Weever, voorzitter MKB-Nederland Regio Zwolle, blikt terug op de beginperiode van de coronacrisis. “De onzekerheid was heel groot en iedereen was zoekende. Momenteel is er een tweedeling tussen de bedrijven die binnen het nieuwe normaal kunnen functioneren, en bedrijven voor wie dat niet mogelijk is. Voor de meeste sectoren zal er een periode minder werk zijn, onder andere door de anderhalve meter regel. We zetten alles in: onze integrale aanpak plus subsidies. Geld is echter niet oneindig en bedrijven moeten handel hebben om te kunnen overleven. Het is de kunst om zo min mogelijk stil te laten vallen. Ook binnen het mkb geldt dat een leven lang jezelf ontwikkelen nu belangrijker is dan ooit.”

Ook binnen het mkb geldt dat een leven lang jezelf ontwikkelen nu belangrijker is dan ooit

Jelle Weever

Regio Zwolle Brigade

Alle ondernemers met vragen kunnen terecht bij de Regio Zwolle Brigade. Verschillende experts helpen ondernemers direct verder. “Veel ondernemers – al dan niet met personeel – worden hard geraakt. De brigade gaat bijvoorbeeld samen met het Actieteam Werk met zzpers in gesprek over hun ondernemerschap en hoe zij zich daarin willen ontwikkelen. Afwegingen over mogelijk, al dan niet gedeeltelijk of tijdelijk, loondienst, worden bespreekbaar gemaakt. Hiermee anticiperen we op de voorwaarden voor TOZO III,” aldus Renate Westdijk, Chef de Mission van Werkgeversservicepunt Regio Zwolle.

Onderwijs

Vanzelfsprekend vormt ook onderwijs een belangrijke pijler in de integrale Upgrade jezelf aanpak. Theo Rietkerk, namens het onderwijs Regio Zwolle, legt uit dat de uitdagingen verschillen per sector. “Het is lastig om opleidingsplekken te organiseren en die zijn met name in het beroepsonderwijs van essentieel belang. Dit komt onder andere doordat het voor sommige ondernemers alle hens aan dek is en zij eenvoudigweg geen tijd hebben om mensen op te leiden. We geven studenten het advies om breed te kijken en wendbaar te zijn. De droombaan die je zo graag wilt kan immers veranderen. Om-, her- of bijscholen is een belangrijk thema. Middag- of avondopleidingen worden gegeven zodat je je kunt laten omscholen terwijl je nog werkt. Één van de belangrijkste punten is om te zorgen dat studenten en werkgevers de moed erin houden. Dat vraagt om volhouden.”

Één van de belangrijkste punten is om te zorgen dat studenten en werkgevers de moed erin houden. Dat vraagt om volhouden

Theo Rietkerk

Loopbaan APK

Om de inwoners van Regio Zwolle een steun in rug te bieden is er Actieteam Werk, een team gericht op loopbaan ontwikkeling en werk. De samenwerking tussen Leren en Werken (publieke sector) en Randstad (private sector) kan met een gerust hart uniek in Nederland worden genoemd. Maja Poppe van Randstad is actieleider van het Actieteam Werk. Zij en haar collega’s hebben als doel mensen in Regio Zwolle, die als gevolg van de coronacrisis thuiszitten of dreigen zonder werk te komen zitten, te begeleiden naar ander werk. “Onze ambitie is met iedereen een persoonlijk gesprek te hebben, te helpen, en in beeld te houden. Actiegericht, gebruik makend van beschikbare data. Een soort loopbaan APK waarbij de persoon in kwestie de regie in eigen handen houdt. Het is allemaal maatwerk waarbij talenten en ontwikkeling van iemand centraal staan, in combinatie met de beschikbare vacatures. Er is gelukkig zoveel mogelijk!”

Artikel als pdf