Skip to main content
Verhalen uit de regio

Staphorster ondernemer investeert juist nu in zijn mensen en kwaliteit

Datum: 18 januari 2021

Staalconstructies in gebouwen, trappen, bordessen, hekwerken … grote kans dat ze uit Staphorst komen. Troost Constructiebedrijf produceert deze staalconstructies met een team van tien man. Dit jaar investeert het bedrijf in opleiding voor de werknemers. ‘Als er economisch weer betere tijden mogen aanbreken, staan wij klaar.

Eigenaar Roelof Troost laat zich niet demotiveren door corona of door het effect dat de coronamaatregelen in de loop der maanden of jaren mogelijk op zijn bedrijf kunnen hebben. Hij investeert met frisse ondernemerszin in zijn mensen. Drie werknemers volgden een cursus om de nieuwe lasrobot te kunnen programmeren en één werknemer volgt nu de opleiding tot lascoördinator. ‘De kosten van de opleidingen zijn voor de helft vergoed door Ontwikkelfonds Regio Zwolle’, zegt Troost. ‘Ik waardeer het dat de overheid deze mogelijkheid biedt aan ondernemers. Het is een steuntje in de rug en zeker in deze tijd is dat welkom.’

Lasrobot

Eind 2019 kocht Troost een nieuwe ‘collega’, een lasrobot die seriematig laswerk kan doen. ‘Een avontuur’, noemt Troost het. ‘Het was nieuw voor ons. We kregen een opdracht voor seriematig laswerk en er volgden meer aanvragen. Toen dat ook opdrachten leken te worden, kwamen we tot de conclusie dat we voor voldoende productiecapaciteit moesten investeren in een lasrobot. Daarnaast moet de kennis aanwezig zijn voor het programmeren van de lasrobot.’ En zo geschiedde. De lasrobot is in juli geïnstalleerd en drie medewerkers hebben een programmeercursus gevolgd bij de fabrikant.

Klaar voor toekomst

Door twee wereldwijde ontwikkelingen – Brexit en corona – waarvan de effecten ook in Staphorst voelbaar zijn, liggen de opdrachten die in de pijplijn zaten nog deels op de plank. ‘Dat seriematig laswerk komt van nieuwe opdrachtgevers. Wij zijn nieuw in dat stukje van de markt. In deze tijden van de Brexit en corona is het nu moeilijk om daar voet aan de grond te krijgen. Spijt van de investering heb ik zeker niet. De robot staat er en wij kunnen ’m bedienen. Als de tijden straks beter mogen worden, zijn wij er klaar voor.’

Hogere kwaliteitseisen

‘Omdat de kwaliteitseisen steeds hoger worden, hebben we ook geïnvesteerd in de certificering. We waren al EN 1090-2 EXC2 gecertificeerd, maar dit hebben we verhoogd naar EN 1090-2 EXC3 en NEN-EN-ISO 3834-2. Met name organisaties in de civiele sector, zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, eisen deze certificeringen. Al onze medewerkers zijn in het bezit van de lascertificaten hiervoor. Daarnaast volgt nu een medewerker de opleiding tot lascoördinator, essentieel voor deze certificeringen. In het verleden huurden we een externe lascoördinator in, maar straks hebben we die dus in huis.’

Bredere markt

De certificering en de lasrobot maken het voor Troost mogelijk om een nog bredere markt te bedienen. ‘Dat kan een voordeel zijn in deze tijd. Stel dat het werk minder wordt, dan biedt een bredere afzetmarkt meer kansen. We willen tenslotte ons bedrijf gezond houden!’

Upgrade jezelf

Voor de opleidingen vroeg Troost cofinanciering aan bij Ontwikkelfonds Regio Zwolle, onderdeel van Upgrade jezelf. ‘Ik hoorde erover tijdens de jaarvergadering van ondernemersvereniging ICC Staphorst. Via www.upgradejezelfregiozwolle.nl heb ik het formulier ingevuld en binnen korte tijd was het geregeld!’
Op de vraag of hij andere ondernemers aanraadt te investeren in hun werknemers, antwoordt hij: ‘Ja. Zeker in deze tijd is het slim om het kwaliteitsniveau van je bedrijf omhoog te halen, zodat je klaar bent voor de toekomst.’