Skip to main content
Verhalen uit de regio

Sectortafel Techniek wil talent boeien en binden

Datum: 6 november 2019

De sectortafel Techniek is een samenwerkingsverband van techniekbedrijven, brancheorganisaties en opleiders. Samen maken ze zich sterk voor een gezonde toekomst van de technieksector in Regio Zwolle. De sectortafel Techniek maakt samen met verschillende andere ‘sectortafels’ deel uit van de Human Capital Agenda. Dit samenwerkingsplatform zet zich in voor een vitale arbeidsmarkt in deze regio.

‘De werkdruk in de techniekbranche is hoog en de vraag naar personeel groot,’ vertelt projectleider Ramona de Lange. ‘Die vraag zal in de toekomst alleen maar toenemen. Technische innovaties volgen elkaar in rap tempo op, waardoor permanente scholing van het personeel belangrijker wordt dan ooit.’

Actie-agenda 2019-2023
De sectortafel Techniek wil deze uitdagingen aangaan met de actie-agenda 2019-2023. Deze agenda helpt om focus aan te brengen in de belangrijkste ambities en doelen binnen de techniekbranche en energietransitie.
‘Het belangrijkste doel is het werven van talent van alle leeftijden,’ vervolgt De Lange. ‘Het bedrijfsleven kan een cruciale rol vervullen bij het boeien en binden van nieuw talent. Dat kan op vele manieren. Natuurlijk is het heel fijn als ondernemers het techniekonderwijs aantrekkelijk willen maken met een extra financiële impuls, maar het mag ook laagdrempeliger en met gesloten beurs. Denk aan het geven van een gastles, het organiseren van een excursie, of het meedenken over de invulling van het technisch onderwijsprogramma. Iedere ondernemer kan een bijdrage leveren waardoor we gezamenlijk nieuw talent kunnen interesseren voor een toekomst in de techniek.’

Techniek is leuk, leerzaam en uitdagend voor iedereen
‘Regio Zwolle heeft veel mooie mkb-bedrijven,’ vult Economic Board member Lucien Perizonius aan. ‘Binnen de actie-agenda gaan we deze bedrijven betrekken en ondersteunen, zodat talenten binnen de hele sector een mooie carrière kunnen opbouwen, zich blijvend kunnen ontwikkelen en een leven lang leuk werk hebben.’
De Lange: ‘de sector laat steeds beter zien dat het werken in de techniek hartstikke leuk, leerzaam en uitdagend is, voor iedereen. Scholen weten de technische ondernemers steeds beter te vinden door bijvoorbeeld De Week van de techniek te organiseren. Daarnaast hebben veel industrieterreinen ook open dagen waarop ze hun deuren openstellen voor publiek. Ook deze dagen worden doorgaans goed bezocht. We zijn nog wel op zoek naar een koppeling en verbreding van deze activiteiten, zodat we op verschillende plekken van elkaar kunnen leren en er meer onderlinge afstemming ontstaat.’

Eerlijke kans
‘We vinden het belangrijk dat zij-instromers een eerlijke kans krijgen binnen de branche’, zegt De Lange. ‘Samen met onderwijspartners willen we inzetten op betere scholing voor deze groep voordat ze daadwerkelijk aan de slag gaan. Als deze mensen beter beslagen ten ijs komen, geeft dat minder begeleidingsdruk op de werkvloer. Daar loopt het nu nog vaak op stuk en dat is zonde.’

Passende vacatures
‘Verder denken we met de Sectortafel Techniek na over nieuwe oplossingen, zoals mkb-bedrijven ondersteunen in het professionaliseren van hun p&o-functie. Een andere mogelijkheid is een onderlinge ‘banenpoule’ van bedrijven die bij de Sectortafel zijn aangesloten. Via deze poule moeten beschikbare medewerkers gekoppeld worden aan passende vacatures. Een uitkomst voor werknemers die bijvoorbeeld geen zwaar fysiek werk meer kunnen doen, maar wel binnen de regio actief willen blijven in de techniek’, zegt De Lange. ‘Dit soort initiatieven leggen we voor aan de bedrijven, zodat zij kunnen bepalen of het ze kan helpen in het uitvoeren van hun werk. Is het antwoord ‘ja’, dan ondersteunen wij bij de uitwerking en uitvoering van het plan.’