Skip to main content
Verhalen uit de regio

Scholing professionals essentieel voor toekomst Agri en Food

Datum: 8 oktober 2020

Jan Groen, directeur van Green Organics uit Dronten, en NEXD-eigenaar Lotte van Hal uit Zwolle zijn de aanjagers voor Sectortafel Agri & Food Regio Zwolle. Zij stellen vóór april 2021 een actieagenda op met heldere doelen voor een vitale arbeidsmarkt in een toekomstbestendige sector agri en food.

Beide ondernemers zijn bekend binnen de regio. Met Green Organics vormt Jan Groen de schakel tussen productie en afzetmarkt en ijvert hij voor een honderd procent biologische land- en tuinbouwsector. Groen zet zijn missie kracht bij als bestuurder in tal van politiek-maatschappelijke besturen en werkt onder andere met landbouwminister Carola Schouten aan het 10-punten plan van Bionext ten behoeve van de EU Green Deal. Lotte van Hal heeft veel ervaring als projectleider bij gemeenten, zorg- en onderwijsinstanties en werkte voor Regio Zwolle aan het programma Leren en Werken. Voor de nieuwe sectortafel van de Human Capital Agenda bundelen de twee hun inhoudelijke en organisatorische kennis.

Buiten de gebaande paden

‘Het doel van de sectortafel is gezamenlijk tot duurzame oplossingen komen voor beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit van arbeidskrachten’, zegt Van Hal. ‘Er liggen belangrijke uitdagingen om de sector vitaal te houden. Hoe bevorderen we de instroom van jongeren, werklozen en werknemers uit andere sectoren? Oplossingen moeten komen uit de sector zelf. Daarom hebben we ‘frisdenkers’ nodig, ondernemers die buiten de gebaande paden durven te treden, maar wel verbinding kunnen maken met bestaande organisaties. Door echt te luisteren en ideeën uit te breiden of te verdiepen, kunnen er middelen aan gekoppeld worden waardoor de Human Capital Agenda nog meer waarde krijgt als samenwerkingsgenerator in de regio.’

Complexe oplossing

‘In 2030 moet 25 procent van de Europese landbouw biologisch zijn. In Nederland is dat nu nog maar 3,9 procent; het gros van de landbouwbedrijven valt (nog) onder gangbare landbouw. Het is een pittige doelstelling, maar die moeten we gewoon halen’, stelt Groen. ‘Er gaat nog veel te veel verkeerd in de sector en oplossingen (b)lijken vooralsnog heel complex. Met de sectortafel werken we ook gezamenlijk aan een schonere, volhoudbare toekomst voor agri en food. Scholing van professionals is essentieel om die ontwikkeling mogelijk te maken.’

We zoeken ondernemers met inspirerende voorbeelden en best practices

Jan Groen

‘Frisdenkers’

Groen en Van Hal zijn bezig om een regiegroep te formeren met ‘frisdenkers’
waarmee ze de actieagenda opstellen. ‘We zoeken ondernemers met inspirerende voorbeelden en best practices uit Nederland en Europa, die opschaalbaar zijn en zorgen dat mensen gaan samenwerken en kennis en expertise uitwisselen’, vertelt Groen.

Van Hal: ‘Het is vooral belangrijk goed te luisteren en zo goed mogelijk in behoeftes te faciliteren.
We werken vraaggestuurd, want plannen moeten gedragen worden door ondernemers.’
Groen: ‘Voor het thema ‘inclusiviteit’ kan je denken aan een samenwerking met het Centraal Opvang Asielzoekers (COA). Een heel mooie kans voor de sector om haar sociale gezicht te laten zien en tegelijk een oplossing te creëren voor personeelstekorten.’

Van Hal: ‘We willen inzetten op meer leer-werktrajecten om instroom van jongeren en medewerkers uit andere sectoren te bevorderen. In afstemming met het Werkgevers Service Punt (WSP) worden acties opgezet om mensen vanuit een uitkeringssituatie te interesseren voor een baan in de agri- en food-branche. Bijscholing, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid staan centraal bij al onze acties.’

Digitalisering

Van Hal: ‘We werken met een blanco agenda en zijn vrij om met ondernemers, onderwijs en sociale partners de inhoud te bepalen. De sector agri en food start als één van de laatste sectortafels binnen de Human Capital Agenda. Dat is een voordeel, want we kunnen putten uit de ervaringen van andere tafels. De kennis- en innovatiehubs van de sectortafel Bouw vind ik heel inspirerend. Binnen deze hubs worden stageplekken voor hbo’ers gedeeld, zodat studenten bij meerdere bedrijven stage-ervaring op kunnen doen. Dat zorgt voor kenniscirculatie. Dit initiatief slaat aan en ik ben heel benieuwd of dit voor Sectortafel Agri & Food ook zo werkt.’

Groen: ‘Het is interessant om de agenda’s van andere sectortafels te bekijken, zoals die van E-commerce & ICT. Ik vind het fascinerend hoe digitalisering en robotisering leiden tot een heel andere bedrijfsvoering in de productieketen. Dat zijn ontwikkelingen waarin de sector agri en food nog een flinke slag kan maken.’