Skip to main content
Verhalen uit de regio

‘Scholing is de motor van onze organisatie’

Datum: 13 april 2021

Autismehuis in Zwolle biedt specialistische behandeling en begeleiding voor kinderen met autisme. Om een goed programma te kunnen bieden, is het belangrijk medewerkers te voorzien van de juiste scholing. Om daarin up-to-date te blijven is jaarlijkse (bij)scholing essentieel. Juist dat kwam volgens initiatiefneemster en eigenares Dineke Hartman in de knel als gevolg van forse bezuinigingen in de jeugdzorg. Dankzij het Ontwikkelfonds van Upgrade jezelf kunnen leertrajecten toch doorgaan.

Hoe belangrijk is personeelsontwikkeling voor Autismehuis?

‘Mensen die bij ons in dienst komen, hebben niet altijd een specifieke autismeachtergrond. Omdat wij alleen zorg bieden aan deze doelgroep is het noodzakelijk dat wij medewerkers hierin een passend scholingsprogramma bieden. Zo bieden we medewerkers van onze locatie De Toren, de scholing tot ABA-trainer (Applied Behavior Analysis, red.). Dat is noodzakelijk, omdat we vanuit deze methodiek behandelen. Om die kwaliteit te borgen, wordt iedereen tot officiële ABA-trainer geschoold. Dat begint met coaching on the job en daarna een scholing van vijf maanden. Hiervoor werkt autismehuis samen met het ABA-centrum in Woerden. Dit centrum is gespecialiseerd in gedragsanalyse- en therapie voor kinderen met autisme. Onze medewerkers leren kinderen met autisme niet als groep te beoordelen, maar als individu. Elk kind heeft zijn eigen zorg en aanpak nodig. Het is maatwerk.’

Hoe verloopt de inwerkperiode voor medewerkers?

‘Naast het volgen van de training, gaan ze in de eerste periode samen met collega’s het gedrag van kinderen objectief analyseren en kijken wat het kind nodig heeft. Zo wordt de rugzak gevuld met kennis en inzichten die nodig zijn voor een goede behandeling. Ik vergelijk ons scholingsplan met het behalen van je rijbewijs. Daarmee kun je gaan autorijden. Met ons scholingsplan borgen wij kennis in onze organisatie. Daarmee behalen werknemers hun ‘rijbewijs’, maar kennis wordt pas waardevol als je het gaat toepassen in de praktijk. Het is ‘learning on the job’, waarin het aantal taken en verantwoordelijkheden geleidelijk groeit.’

De bijdrage aanvragen ging met twee vingers in de neus

Hoe is scholing verder vastgelegd in de organisatie?

‘Omdat onze medewerkers volgens de ABA-methode werken, worden zij gesuperviseerd door een interne gedragswetenschapper die hiertoe bevoegd is. Daarnaast is intervisie verplicht voor het behoud van de registratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De intervisiegroepen komen één keer in de zes weken bij elkaar. Op deze manier borgen we ons methodisch fundament.’

Hoe kwam het Ontwikkelfonds van Upgrade jezelf in beeld?

‘Op de jeugdzorg in Nederland wordt sinds een paar jaar fors bezuinigd. Ook de gemeente Zwolle zag zich hiertoe genoodzaakt. Die sanering raakte ons hard, want wij hebben financieel geen spek op de botten. Onze dagelijkse bedrijfsvoering kwam in gevaar, maar we zijn gedragen door veel lieve mensen. We moesten leren om anders aan de ‘knoppen’ te draaien om te kunnen overleven. We kwamen voor grote dilemma’s te staan. Voor de leertrajecten was geen geld meer, maar juist scholing is de motor van onze organisatie. Tijdens een werkgeversbijeenkomst voor bestuurders in 2019 hoorde ik over het Ontwikkelfonds. Ik ben erin gedoken en we kwamen voor steun in aanmerking. Een geschenk uit de hemel. Zonder deze bijdrage was (bij)scholing niet mogelijk geweest. Het doen van de aanvraag viel ook heel erg mee. Een subsidieaanvraag is vaak een papieren draak, maar dit ging met twee vingers in de neus.’

 

Waarom is scholing nog meer belangrijk?

‘Het vergroot het werkplezier van ons personeel. Het verrijkt je en houd je scherp. Daarom krijgen alle medewerkers na het volgen van het verplichte scholingsplan, een vrij besteedbaar budget voor een training of cursus die aansluit bij ons beleid en visie. Zolang we hiervoor gelden kunnen vrijmaken, blijven we dit doen. Die investering wordt heel erg gewaardeerd door ons personeel. Zo bouwen we samen aan een goed, stevig fundament voor de toekomst.’

Scholing vergroot het werkplezier