Sluit menu
Menu
Verhalen uit de regio

Samenwerking sectortafels maakt regio sterker

De sectortafel Bouw & Infra van Regio Zwolle wil een waardevolle bijdrage leveren aan een sterke arbeidsmarkt in de regio. Met een stevig gevulde actieagenda is deze tafel startklaar om de plannen - volledig coronaproof - in 2021 uit te rollen. In het oog springende activiteiten zijn het opzetten van een arbeidspoule en de samenwerking met de sectortafels Transport & Logistiek en Techniek & Energietransitie.

‘De coronacrisis heeft op de bouwsector nog relatief weinig invloed gehad’, begint Jorrit van Ommen, expert van de sectortafel Bouw & Infra. ‘Maar de eerste gevolgen worden wel langzaam zichtbaar. Bij infrabedrijven bijvoorbeeld, beginnen opdrachten langzaam op te drogen.’

Toch is dat niet het enige dat Van Ommen bezighoudt. ‘De coronacrisis zal zeker gevoeld worden in onze sector, maar er staan nog meer uitdagingen voor de deur. Een bouwopgave van één miljoen woningen, verduurzaming van bestaande bouw, de stikstofcrisis en strengere milieuwetgeving’, somt Van Ommen op.
Hij schetst hoe de sector die uitdagingen aan kan gaan: ‘Om adequaat in te spelen op deze ontwikkelingen, is samenwerking essentieel. Door gezamenlijk onze kwaliteiten, kennis en expertise te gebruiken, maken we de arbeidsmarkt in onze regio sterker. Dat kan bijvoorbeeld met een flexibele arbeidspoule. Zo behouden we vakkrachten voor de sector en wordt uitstroom voorkomen.’

Topwerkgeverschap

De arbeidspoule is één van de punten die staan vermeld op de actieagenda van deze branche. Werkgevers in de bouw kunnen zich daarnaast aanmelden voor de driedaagse leergang Topwerkgeverschap. Tijdens dit evenement worden werkgevers getraind in leiderschapsvaardigheden en komen best practises en actuele thema’s aan bod. Voor hr-personeel van mkb-bouwbedrijven worden diverse bijeenkomsten georganiseerd waarin kennisoverdracht, best practises en collectieve thema’s zoals cao-afspraken op de agenda staan. Ook de presentatie ‘Dynamisch op weg’ komt aan bod, waarin de mogelijkheid voor een carrière in de wegenbouw onder de aandacht wordt gebracht van potentiële werkgevers.’

Van Ommen: ‘Voor de coronacrisis organiseerden wij alle evenementen live en daar kwamen veel hr-professionals op af. Nu bieden wij deze events digitaal aan en ook daar melden zich nog ruim zeventig belangstellenden voor aan. We voorzien dus blijkbaar in een behoefte.’

De crisis wordt gevoeld, maar er zijn méér uitdagingen

Innovatiehub Salland

Met de Innovatiehub Salland opent de sectortafel de deur voor studenten, trainees en nieuwkomers in de bouw. Studenten kunnen bij deze ‘hub’ terecht voor een stageplek of afstudeeropdracht en jongeren in een uitkeringspositie krijgen hier via een leer-werkplek de kans om zich te oriënteren op een baan in de bouw.

Voor huidig bouwpersoneel wil de sectortafel duurzame inzetbaarheidsgesprekken opstarten. ‘We willen mensen bewust maken van zaken die belangrijk zijn voor hun loopbaan’, vervolgt van Ommen. ‘Wat zijn hun ambities en wat is er nodig om die te realiseren? Dat willen we in deze gesprekken helder krijgen. We merken nu in deze coronacrisis dat het lastig is als medewerkers niet digitaal een loopbaangesprek kunnen voeren, omdat ze deze skills missen. Deze tijd maakt wel pijnlijk duidelijk dat digitale vaardigheden essentieel zijn om je werk goed te kunnen uitvoeren. Training en scholing zijn van evident belang om ervoor te zorgen dat medewerkers blijven meegaan in de ontwikkelingen van deze tijd.’

Robotisering

Ook een belangrijk thema volgens Van Ommen is robotisering. ‘We zien dat het aantal bouwfabrieken in opkomst is. Het bouwproces verschuift deels van de bouwplaats naar de fabriek, waar complete panelen worden gefabriceerd, deels via robotisering. Ik denk niet dat deze ontwikkeling al het werk van de mens overneemt, maar het vraagt wel om nieuwe vaardigheden van bouwprofessionals. Hoe gaan we deze mensen daarin meenemen? Al die zaken bespreken we met elkaar aan de sectortafel, want we hebben elkaar nodig om de arbeidsmarkt in Regio Zwolle sterker te maken.’

We hebben elkaar nodig om de regio sterker te maken