Skip to main content
Verhalen uit de regio

Regio Deal, een impuls voor arbeidsmarkt Regio Zwolle

Datum: 20 oktober 2020

Regio Zwolle heeft de Regio Deal binnengehaald. Het Rijk investeert 22,5 miljoen euro in projecten op het gebied van onder andere circulariteit, digitalisering, klimaatoplossingen, recreatie én arbeidsmarkt in de 22 aangesloten gemeenten. De bedoeling is dat de regio 65 miljoen euro cofinanciering bijlegt. Samen vormt dat bijna 90 miljoen euro om de economie en maatschappij van Regio Zwolle naar een nóg hoger plan te tillen.

René de Heer, voorzitter arbeidsmarktregio Zwolle, en Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW Regio Zwolle vertellen over de waarde van de Regio Deal. ‘Deze Regio Deal is mede tot stand gekomen met de input van bedrijven’, benadrukt De Lange. ‘Het geld komt van de overheid, maar er zit een hele investeringsagenda achter van ondernemers. Dankzij ieders investering kunnen we samenwerkingen en projecten versnellen.’ Zeker in deze tijden – nu de coronacrisis grote impact heeft op ons leven, op de economie en op de arbeidsmarkt – is het belangrijk om te investeren in toekomstperspectief.

Vijf actielijnen

De toekomstplannen die ondernemers, onderwijs en overheden eerder al maakten zijn nu nóg belangrijker voor Regio Zwolle. Om deze te helpen verwezenlijken, wordt de complete som geld gestoken in 5 zogenoemde ‘actielijnen’. Deze bevatten in totaal 18 projecten waar het Rijk en Regio Zwolle de komende 3 jaar samen de schouders onder zetten.

1. Duurzaam groeien en circulair ondernemen.
2. Toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt, oftewel de Human Capital Agenda.
3. Schaalsprong stad en land in balans.
4. Het opvangen van klimaateffecten.
5. Governance.

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Actielijn 2, de toekomstbestendige arbeidsmarkt, kent een aantal projecten waar werkgevers en werknemers direct gebruik van kunnen maken. ‘Allereerst zijn er trajecten voor om-, her- en bijscholing voor individuen. Het doel daarvan is dat zij beter aansluiten op de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt. We gaan voor minstens 2.500 trajecten, waarbij iedere deelnemer gebruik kan maken van een loopbaancoach en scholingsvoucher van maximaal 5.000 euro’, vertelt De Heer. ‘Daarnaast is er het Ontwikkelfonds om werkgevers financieel te ondersteunen bij het ontwikkelen en opleiden van (potentiële) werknemers. Werkgevers kunnen tot 50 procent cofinanciering aanvragen.’

Leefklimaat

De extra mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling moeten mensen ook aan het denken zetten, vindt De Lange: ‘niet over ‘wat doe ik vandaag’, maar over ‘wat doe ik morgen’. Zodat iedereen die zijn baan ziet ophouden, de stap kan zetten naar werk dat in de toekomst wél nodig is. Werken is de basis voor goede economische prestaties en een goed leefklimaat.’

Sociaal vangnet voor zijn

Regio Zwolle loopt voorop in deze manier van mensen ontwikkelen en mensen weerbaar maken voor de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. ‘Er verdwijnen beroepen, er komen nieuwe manieren van werken bij, de vraag naar medewerkers verandert… kortom, wie werkt, moet flexibel zijn. Openstaan om nieuwe dingen te leren, meebewegen in nieuwe functies’, zegt De Heer. ‘In Nederland hebben we een sociaal vangnet; wie geen werk heeft, krijgt een uitkering. In Regio Zwolle willen we dat voor zijn. Wij kiezen ervoor om mensen direct te helpen met hun persoonlijke ontwikkeling, zodat ze makkelijker van het ene werk in het andere werk rollen.’