Skip to main content
Verhalen uit de regio

Ondernemers vinden samen oplossingen voor personeelstekort

Datum: 2 december 2019

Horecazaken die een dag in de week dicht gaan en bouwbedrijven die nieuwe klussen afhouden, puur en alleen omdat ze mensen tekortkomen. Dat is de situatie in Steenwijkerland. De gemeente riep ondernemers bij elkaar. Samen bedachten ze projecten die werknemers opleveren. Voor de financiering van een deel van de projecten wordt een beroep gedaan op het Ontwikkelfonds van de Human Capital Agenda Regio Zwolle.

Wethouder Bram Harmsma

Wethouder Bram Harmsma, het klinkt als een serieus personeelstekort?
‘Dat klopt. Net als de rest van Regio Zwolle kampt Steenwijkerland met krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven willen groeien, maar dat lukt niet omdat er te weinig mensen zijn om het werk te doen. Mensen zijn onmisbaar voor de groei en ontwikkeling van een bedrijf.’

Hoe hebben jullie achterhaald waar de schoen wringt?
‘We hebben ondernemers uitgenodigd voor arenasessies. Dat hebben we vier keer gedaan, voor vier sectoren: ‘horeca’, ‘maakindustrie’, ‘zorg’ en ‘bouw en techniek’. Bij iedere sessie waren telkens 10 à 12 ondernemers aanwezig. We wilden van de ondernemers horen waar zij in de praktijk tegenaan lopen. We kunnen er rapporten en onderzoeken op naslaan, maar zij weten wat er speelt en wat we er met zijn allen aan moeten doen. De werkgevers noemden het tekort aan personeel en het gebrek aan instroom van nieuwe vakmensen. Maar ook: te weinig werk om iemand een jaar rond in dienst te houden. De thema’s wendbaar, inclusief en beschikbaar – de drie pijlers van de Human Capital Agenda van Regio Zwolle – kwamen ook in de verhalen van de ondernemers steeds terug.’

Vervolgens hebben jullie een plan ontwikkeld om het personeelstekort op te lossen. Hoelang deden jullie erover om dit plan te ontwikkelen?
‘Over het plan bedenken een dik halfjaar. Vervolgens ging het langs de raad en nu gaan we een aanvraag indienen bij het Ontwikkelfonds. We zijn hier nog geen jaar mee bezig. We gaan dus best snel. Zeker als je bedenkt dat het plan tien projecten bevat. Dat het in zo’n tempo gaat, geeft aan dat het enorm leeft in dit gebied.’

Al deze organisaties willen de krapte op de arbeidsmarkt oplossen

Bram Harmsma, wethouder Steenwijkerland

In het plan zitten 10 projecten. Welke springt eruit?
‘Bij die vraag schieten mij er direct twee te binnen. Allebei slimme oplossingen. De eerste is de Horeca Academy ‘Kop van Overijssel’. Steenwijkerland heeft veel kleinschalige horeca, waar mensen een schat aan werkervaring kunnen opdoen. Met een eigen ‘academy’ staan bedrijven hier sterk tegenover de concurrentie van grote ketens met grote namen en stageplekken in het buitenland. Door diverse doelgroepen enthousiast te maken voor onze academy, is de horeca in de regio verzekerd van een stabiele toestroom van arbeidskrachten.’

En wat is de andere slimme oplossing?
‘De stapelbaan. Er zijn mensen die meer willen werken, maar in hun branche geen fulltimebaan vinden. Tegelijkertijd is er in de zorg een tekort aan werknemers. De stapelbaan is een oplossing: meerdere functies bij verschillende werkgevers, maken samen een volledige werkweek. Mensen krijgen dus geen baangarantie, maar een wérkgarantie. Dit idee heeft kans van slagen als zorgpartijen in Steenwijkerland meer met elkaar samenwerken en er – vanaf 2020 – een constructie komt die de administratieve rompslomp voor werkgevers en werknemers vermindert. Want als werknemers bij drie werkgevers uren moeten bijhouden, wordt het allemaal een stuk minder handig. Dit project is vooral voor mensen die dankzij extra uren uit een uitkeringssituatie kunnen komen en mensen die vanuit een andere sector graag de zorg in willen, maar dan wel een ‘hele’ baan willen.’

Hoe verloopt het doen van de aanvraag bij het Ontwikkelfonds?
‘We vragen voor vier van de tien projecten co-financiering aan bij het fonds. De rest van de projecten vragen om investeringen uit de samenwerkingsverbanden. De mensen van de Human Capital Agenda (HCA) Regio Zwolle helpen ons uitstekend bij de fondsaanvraag. We hebben de projecten zo ingestoken, dat ze bijdragen aan de doelen van de HCA. En we hebben in overleg met de sectortafels van de HCA gekeken dat we geen dingen dubbel doen. De krapte op de arbeidsmarkt is immers een uitdaging van de hele regio. Dus we moeten zorgen dat de projecten die we doen, bijdragen aan het grotere geheel.’

Wie zorgt dat de tien projecten ook daadwerkelijk van de grond komen?
‘We hebben een ‘hoofdaannemer’ die de projecten gaat coördineren en verbindingen legt tussen de gemeente en het bedrijfsleven. Diegene bewaakt ook de voortgang van de projecten en zorgt dat de plannen echt tot uitvoering komen.’

Welke partijen zitten in het samenwerkingsverband?
‘Business Club Steenwijkerland, Koninklijke horeca Nederland, KopTop, Royal Huisman, Agrifac, Dyka en gemeente Steenwijkerland. Al deze organisaties hebben één ding gemeen, ze willen de krapte op de arbeidsmarkt oplossen.’