Sluit menu
Menu
Nieuws uit de regio

Netwerkregisseur Sectortafel Techniek & Energietransitie

Datum: 27 augustus 2021

“Regio Zwolle investeert in mensen: we bieden iedereen een ontwikkel- en werkgarantie”

Regio Zwolle is een regio waar mensen en bedrijven de ruimte krijgen voor groei. Dat is natuurlijk fantastisch. Om deze groei mogelijk te maken, is het van belang dat elke inwoner zijn of haar talenten ontwikkelt en benut. Zo vormen we samen een krachtige arbeidsmarkt. Zullen we als regio sterker groeien. Blijven er minder mensen aan de kant staan. Is het voor bedrijven aantrekkelijk om te investeren. En stijgt de welvaart van iedereen. Een vitale en veerkrachtige arbeidsmarkt kan de uitdagingen van de toekomst aan: technologisering/ automatisering, verdwijnende banen, nieuwe soorten werkgelegenheid en leven lang ontwikkelen.

Regio Zwolle herstelt zich na de coronacrisis. Er zijn sectoren en/of beroepsgroepen waarbij mensen geen werk meer hebben en van werk naar werk gaan. Meerdere sectoren kampen met personeelstekorten waardoor de druk op de productiviteit van de organisatie komt en groei achterwege blijft. Jongeren die op school op zoek zijn naar stages dan wel van school naar werk willen hebben het lastig. Terwijl ‘the battle for talent’ lost barst. Voor kwetsbare doelgroepen is het lastig de route naar werk en (talent)ontwikkeling te vinden. Het is zaak om de krachten van alle partners te bundelen en gericht acties te ondernemen. Alles valt of staat met ons menselijk kapitaal.

Wat is het doel van de Human Capital Agenda?

Human Capital Agenda (HCA) is een van onze grote strategische opgaven om te werken aan arbeidsmarkt oplossingen voor vandaag én morgen. Overheden, werkgevers, onderwijsinstellingen, vakbewegingen en het UWV Werkbedrijf bundelen de krachten om in de komende drie jaar gericht hieraan te werken. Beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit zijn daarbij sleutelwoorden. Het doel is dat in de regio 37.000 mensen in beweging komen om zich te upgraden (1 op de 10 mensen die werken in Regio Zwolle). Vanuit de HCA werkt een programmateam samen met de partners aan het realiseren van deze doelstellingen. O.a. via sectortafels.

De HCA wordt mogelijk gemaakt door 20 gemeenten, 4 provincies en het Rijk met een bijdrage van de Regio Deal Regio Zwolle.

Wat zijn sectortafels?

In sectortafels werken ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen (MBO en HBO) gezamenlijk aan een actie-agenda met als doel zoveel mogelijk werkgevers te bereiken en werknemers/ werkzoekenden de kans te bieden voor een route naar werk en (talent)ontwikkeling. Iedere sectortafel kent een stuurgroep met daarin een voorzitter, en penvoerder en netwerkregisseur. Gezamenlijk stellen zij een actie-agenda op. De actie-agenda omvat een set met projecten en trajecten om leven lang ontwikkelen te bevorderen en invulling te geven aan de onderstaand bouwstenen. Mede mogelijk gemaakt door partners en via het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Daarmee:

 • Bevorderen we een brede aanpak van HCA- ontwikkeling
 • Vervlechten we HCA met de crisisaanpak/herstelprogramma
 • Maken we koppelingen mogelijk met economisch en innovatiebeleid

De sectortafels ontwikkelen zich nu verder tot het platform van en voor bedrijven en kennisinstellingen in de regio. Voor de overheid zijn zij als eerste aanspreekbaar voor de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.

Profiel van de regisseur

 • Beschikt over aantoonbare kennis en managementervaring (HRM of bedrijfsvoering) in bedrijven, organisaties, onderwijs en/of arbeidsontwikkelbedrijven.
 • Beschikt over aantoonbare kennis en ervaring van de (regionale) arbeidsmarkt, de rollen en verantwoordelijkheden van de relevante organisaties (gemeenten, provincies, UWV Werkbedrijf, onderwijsinstellingen, werkgevers en ondernemers, private markt en vakbonden) op operationeel, tactisch en strategisch – bestuurlijk niveau.
 • Heeft gevoel voor (bestuurlijke en werk) verhoudingen en is in staat om daartussen te schakelen.
 • Is bereid de handen uit de mouwen te steken (van denken naar doen), maakt een praktische vertaalslag van de samenwerkingsovereenkomst en actie-agenda.
 • Beschikt over aantoonbare kennis en ervaring met netwerkregie ofwel management zonder macht op basis van draagvlak of goodwill.
 • Ondernemende, resultaatgerichte persoonlijkheid, die goed kan netwerken en in staat is om mensen voor zich te winnen en te mobiliseren.
 • Volwassen gesprekspartner voor zowel bestuurders, teamleiders als mensen op de werkvloer.
 • Ervaring in projectsturing in netwerkorganisaties/ ecosystemen.
 • Houdt vinger aan de pols, is resultaatgericht en financieel goed onderlegt om de penvoerder optimaal te ondersteunen.

Tijdsinzet en looptijd

24 uur per week. De opdracht loopt van september 2021 t/m eind 2022. Het is aan de opdracht gevende partijen in samenwerking met de partners om de overeenkomst te verlengen tot eind 2023 bij tevredenheid van functioneren. Tarief is maximaal 100 euro (afhankelijk van kennis en ervaring) per uur excl. BTW/ incl. reiskosten.

Geïnteresseerd? Stuur dan je CV met motivatiebrief naar Moniek Bom m.bom@zwolle.nl. Voor vragen kan je ook bellen met Moniek op 06-10462095.

Van stilstaan in de tijd
naar investeren in je mensen

Doe de gratis Upgrade scan en ontdek welke hulp er is voor jouw bedrijf

Doe de scan