Sluit menu
Menu
Nieuws uit de regio

Lokale brigades helpen ondernemers door moeilijke tijden

Datum: 20 juni 2022

Ondernemers verder helpen in moeilijke tijden. Daar gaat het de Regio Zwolle Brigade om. Of het nu komt door de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne of door een andere oorzaak, bedrijven in zwaar weer en ondernemers met zorgen kunnen rekenen op een luisterend oor, praktisch meedenken en eventueel cofinanciering voor bij-, her- of omscholing.

Het gaat nog altijd goed met Nederland en zeker met Regio Zwolle. Toch lijkt een economische crisis volgens Paul Veld en Lisa Heethaar onafwendbaar. ‘De rente stijgt, de inflatie groeit en ondernemers hebben steeds minder spek op de botten’, zegt Veld onomwonden. ‘De hele toeleveringsketen is in de war, een hoop bedrijven kunnen geen garanties meer geven op leveringen en grondstoffen worden schaars.’

Belactie

Ondernemers die het zwaar hebben, zien vaak door de bomen het bos niet meer, weten Heethaar en Veld. ‘Daarom bellen we ze zelf om te horen hoe het met ze gaat. We vertellen ze waar ze terecht kunnen voor hulp. Ze hebben zelf geen tijd of rust om dat uit te zoeken of vanuit schaamte durven ze nergens aan te kloppen. Maar er is hulp genoeg. Kennispoort denkt bijvoorbeeld mee over het vernieuwen van business- en verdienmodellen, Werkgeversservicepunt Regio Zwolle (WSP) adviseert en ondersteunt bij uiteenlopende arbeidsmarktvraagstukken, Upgrade Jezelf Regio Zwolle biedt cofinanciering voor bij-, her- en omscholing en een groep ondernemers is er voor een luisterend oor en om mee te denken’, vertelt Heethaar.

Omdat veel ondernemers het sinds de coronacrisis mentaal zwaar hebben, zijn adviseurs van Werkgeversservicepunt Regio Zwolle en Kennispoort die op dat moment deel uitmaakten van de lokale brigades getraind op het doorverwijzen van ondernemers die psychische hulp of ondersteuning nodig hebben. Daarnaast zijn Regio Zwolle, VNO-NCW Regio Zwolle en MKB-Nederland Regio Zwolle betrokken bij de aanpak.

Regio Zwolle Brigade

Onder de naam Regio Zwolle Brigade belden ondernemers, wethouders, afgevaardigden van het onderwijs en andere betrokken professionals in 2021 een paar 1.000 ondernemers in de 22 gemeenten van Regio Zwolle. Lisa Heethaar en Paul Veld zijn als bestuurders van respectievelijk MKB-Nederland Regio Zwolle en VNO-NCW Regio Zwolle op dit moment de aanjagers van de brigade. De ervaringen van het belteam kwamen logischerwijs bij hen terecht en daaruit ontstond een nieuw idee: lokale brigades.

Tekst gaat verder onder de foto

Ons doel is om zo veel mogelijk ondernemers te bereiken

Lokale brigades

‘Van die eerste belactie hebben we onder meer geleerd dat ondernemers graag worden benaderd door iemand uit hun eigen gemeente. Het voelt vertrouwder als een collega-ondernemer uit je eigen woonplaats belt dan wanneer je bijvoorbeeld in Hoogeveen zit en gebeld wordt door een onbekende uit Zwolle’, legt Veld uit. ‘Bij wijze van pilot hebben we daarom negen lokale brigades opgericht in Zwolle, Oldebroek, Hardenberg, Hattem, Olst-Wijhe, Hoogeveen, Nunspeet, Dalfsen en Steenwijkerland’, zegt Heethaar. ‘Die zijn in januari 2022 begonnen, op basis van de bestaande structuren, het bij elkaar brengen van initiatieven op lokaal niveau die onder andere gelinkt zijn aan arbeidsmarkt en economie.’

Behoefte aan hulp

Aan de hand van een databedrijf dat ondernemingen monitort, wist het speciaal voor de belactie opgetuigde callcenter wie er mogelijk hulp nodig had. ‘Bedrijven die ‘van groen naar rood gaan’, hebben we als eerste gebeld’, zegt Veld. ‘We hebben ze van alles gevraagd. Allereerst hoe het met ze ging, maar ook of de regelingen van de overheid hen hadden geholpen, hoe ze de toekomst van hun bedrijf zien en of ze verwachten dat de oorlog in Oekraïne hun onderneming raakt. Wie behoefte had om verder te praten of hulp kon gebruiken, is rechtstreeks in contact gebracht met de daarvoor aangewezen persoon. Bijvoorbeeld een ambtenaar van de gemeente, het Ontwikkelfonds van Upgrade Jezelf Regio Zwolle of een deskundige van Kennispoort. Daarnaast hebben ondernemers een complete ‘menukaart’ aan ondersteuningsmogelijkheden en regelingen ontvangen, zodat ze ook op een ander moment makkelijk de weg vinden.’

Best practices

In de pilot leren de negen deelnemende gemeenten van elkaar. ‘We zorgen ervoor dat best practices met elkaar worden gedeeld. Zo is bijvoorbeeld in Hardenberg Peter Zwartscholten beschikbaar om bedrijven te bezoeken. Hij gaat bij ze langs’, zegt Heethaar. ‘De meerwaarde is dat hij persoonlijk contact heeft, de ondernemers in de ogen kan kijken. Dat schept vertrouwen en van daaruit kunnen bedrijven verder worden geholpen. Gemeente Olst-Wijhe heeft de afgelopen periode goede stappen gemaakt in het optimaliseren van de samenwerking tussen overheid en ondernemers. Ze zijn geïnteresseerd in de aanpak in Hardenberg. Daarnaast gaan de ondernemers zich meer verenigen en is er een lokale ondernemersvereniging in oprichting waar we nauw betrokken bij zijn.’

Tekst gaat verder onder de foto

Basis voor de toekomst

Het succes van de negen lokale brigades maakt dat het binnenkort tijd is voor de volgende stap. Vanaf juni krijgen de andere dertien gemeenten in de regio de gelegenheid om ook een lokale brigade op te tuigen. ‘Ons doel is om zo veel mogelijk ondernemers in de regio te bereiken’, zegt Heethaar. ‘En dit draagt daaraan bij. Hebben we de infrastructuur in iedere gemeente goed staan, dan is er voor de hele regio een goede basis voor de toekomst.

Van stilstaan in de tijd
naar investeren in je mensen

Doe de gratis Upgrade scan en ontdek welke hulp er is voor jouw bedrijf

Doe de scan