Skip to main content
Verhalen uit de regio

Hulp én subsidie voor de ontwikkeling van werkgevers en werknemers

Datum: 14 maart 2023

‘Wil je dat je werknemers over 5 jaar het werk binnen je bedrijf nog kunnen doen? Dan moet je nu in ze investeren met scholing. Upgrade jezelf helpt werkgevers. Met advies, met een scan om te checken welke scholing nodig is én met subsidie’, zo luidt de boodschap van Upgrade jezelf. Onze hulp is er in 2024 nog én is kosteloos voor alle werkgevers in Regio Zwolle.

Wat is jullie missie?

‘Wij willen awareness creëren, dat een leven lang ontwikkelen essentieel is voor alle werkgevers en werknemers in Regio Zwolle. Oftewel: investeer in jezelf en in je personeel. De hulp en de middelen zijn er, vanuit Upgrade jezelf. Maak er gebruik van. Upgrade jezelf is voor en door de gemeenten van Regio Zwolle. Werkgevers kunnen maximaal 20.000 euro aan cofinanciering gesubsidieerd krijgen. Wij betalen de helft van de scholingskosten, tot 2.500 euro per werknemer. Toch maakt nog lang niet ieder bedrijf er gebruik van.’

Wat zijn de redenen dat veel werkgevers nog niet investeren in een leven lang ontwikkelen?

‘Wat we het meest horen, is dat ze hun personeel niet kunnen missen. Dus dat ze het zich niet kunnen permitteren om ze onder werktijd ‘naar school’ te laten gaan. Echter, scholing kan ook op de werkvloer in de praktijk plaatsvinden. We hebben hier veel midden- en kleinbedrijven in de regio. Die hebben gemiddeld 9 man personeel. Zowel werkgevers als werknemers zijn bezig met de waan van de dag. Die hebben geen tijd en geen hr-adviseur om zich te verdiepen in scholing. En de gedachte dat medewerkers ‘na hun opleiding vast en zeker vertrekken’ horen we ook vaak. Maar de vraag is, wat gebeurt er als je níet in je mensen investeert? De ontwikkelingen gaan zo snel tegenwoordig, voor je het weet zijn de kennis en ervaring van je medewerkers achterhaald en is je bedrijf dus niet meer relevant.’

Wat doet Upgrade jezelf precies?

‘Wij zijn een ‘one stop shop’. Bij ons kun je terecht voor een arbeidsmarkt-scan, advies van een hr-adviseur, subsidie voor scholing. Het is allemaal kosteloos. Onze rol is meedenken met werkgevers en doorverwijzen naar de verschillende onderdelen van Upgrade jezelf. De ene werkgever wil erachter komen wat er nodig is aan scholing, de ander wil subsidie aanvragen. Omdat we bij Upgrade jezelf negen sectortafels hebben met experts, kunnen we werkgevers ook koppelen aan een expert uit zijn eigen sector. Middels samenwerking binnen sectoren zijn al meerdere oplossingen gevonden voor arbeidsmarktvraagstukken. Bovendien kunnen werkgevers putten uit de ervaringen van anderen in hun sector. Samen kom je verder. Overigens zijn wij ook degenen die voor werkgevers verduidelijken wat de regels zijn rondom subsidie en dat er meer kan dan ze denken. Vaak denken ze bijvoorbeeld dat ze geen subsidie van het Ontwikkelfonds van Upgrade jezelf kunnen krijgen, omdat ze al gebruik maken van een O&O-fonds. Maar dat kan wél.’

Wat kunnen werkgevers nú doen om te beginnen met de ontwikkeling van hun medewerkers?

‘Het gesprek aangaan met je mensen. Is er een ontwikkelwens, willen ze iets nieuws leren, waar zien ze zichzelf staan over tien jaar? Deze vragen kunnen medewerkers helpen om hen aan het denken te zetten. Werknemers denken vaak: als mijn werk verandert, kan ik het niet meer doen en moet ik op zoek naar een andere job. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Werkgevers kunnen samen met hen kijken hoe ze toch inzetbaar kunnen blijven. Een goed voorbeeld is werken met nieuwe machines. Die nieuwe werkwijzes of nieuwe machines kunnen medewerkers tijdens hun werk leren kennen. Zo’n training op de werkvloer, ‘on the job’, geldt ook gewoon als vakscholing bij Upgrade jezelf en komt dus ook in aanmerking voor subsidie.’

Als werkgevers nog niet precies weten wat de scholingsbehoefte is, hoe helpt Upgrade jezelf hen dan verder?

We bieden ook kosteloos een hr-professional aan. Die heeft een telefonisch spreekuur waar werkgevers gratis gebruik van kunnen maken. Ook is er de Upgrade scan, die werkgevers online kunnen doen. Die helpt hun scholingsbehoefte in kaart brengen. Ik ga ook naar bedrijven toe om te vertellen wat er allemaal mogelijk is. Of eventjes te sparren over wat er allemaal wel en niet kan qua subsidies.

In het kort, welke scholing wordt wel gesubsidieerd en welke niet?

Wij vergoeden vakinhoudelijke, functiegerichte of transitieopgaven en gerichte her-, bij- en omscholing. Wat niet onder de subsidie valt, zijn de reguliere en wettelijk verplichte scholing. Denk daarbij bijvoorbeeld aan VCA, EHBO, rijbewijs et cetera. Scholing die langer dan 18 maanden duurt valt ook niet onder de regeling. Ook algemene trainingen voor persoonlijke ontwikkeling worden niet gefinancierd. Om in aanmerking te komen voor subsidie van het Ontwikkelfonds van Upgrade jezelf, moet de scholing nog niet gestart zijn, bijdragen aan iemands kans op werk of op de uitoefening van zijn/haar beroep. Dan kun je denken aan individuele scholing of training, maar ook aan groepstraining. Van het behalen van het heftruckcertificaat tot een online cursus computervaardigheden. De scholing moet van een erkende opleider zijn of branche-erkenning hebben. Wij kijken graag mee of dat het geval is, zodat een werkgever snel kan kiezen waar hij zijn mensen laat scholen. Trouwens, een voorbeeld dat we vaak gebruiken om te verduidelijken wanneer iets wel of niet wordt gefinancierd door het Ontwikkelfonds, is Code 95, voor het besturen van vrachtwagens. Als je vrachtwagenchauffeur wil worden en daarom Code 95 moet halen, kun je daar wel subsidie voor krijgen. Maar als je al vrachtwagenchauffeur bent en je wil de verplichte herhaling van Code 95 doen, dan wordt het niet gesubsidieerd. In het eerste geval vergroot het namelijk je kansen op de arbeidsmarkt.

Hulp en financiering van Upgrade jezelf is er voor werkgevers in Regio Zwolle

Is je bedrijf gevestigd in een van de 21 gemeenten van Regio Zwolle? Dan kan je in aanmerking komen voor hulp en financiering van Groei Vooruit/Ontwikkelfonds Regio Zwolle. De opleidingen voor werknemers moeten vakinhoudelijk zijn en worden verzorgd door een erkende opleider. De opleiding mag maximaal 18 maanden duren. Vraag de subsidie – voordat de opleiding van start gaat – aan via: https://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/ontwikkelfonds-regio-zwolle.