Skip to main content
Verhalen uit de regio

‘Belang van leven lang ontwikkelen landt nog te weinig bij werkgevers’

Datum: 10 november 2022

Hoe zijn bedrijven in Regio Zwolle ondersteunt door Upgrade jezelf, financieel via het ontwikkelfonds en met kennis door bijvoorbeeld de Upgrade scan? En welk impact heeft dit op de leercultuur en innovatiekracht binnen een bedrijf? Twee vragen die centraal staan in het onderzoek dat het lectoraat Leven Lang Ontwikkelen van Hogeschool Windesheim momenteel uitvoert. Een vraaggesprek met lector Menno Vos, Windesheim.

Waarom is het onderzoek nodig?

‘Door technologische veranderingen en banen die steeds andere vaardigheden vragen, is het belang van een leven lang ontwikkelen groot. Maar ook demografische ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening en disruptieve gebeurtenissen als de coronapandemie zorgen voor verschuivingen op de arbeidsmarkt. Continu bijblijven is daardoor steeds belangrijker. Gek genoeg blijkt uit recent onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt dat activiteiten rond een leven lang ontwikkelen de laatste jaren juist gedaald zijn. De vraag is waarom.’

Hoe belangrijk is de rol van werkgevers?

‘Die vinden het thema belangrijk, maar in de praktijk landt het nog te weinig. Je ziet vooral dat scholing en ontwikkeling bij werknemers zelf worden gelegd. Dat is aan de ene kant goed, want werknemers staan aan het roer van hun eigen loopbaan. Maar we weten uit eerdere onderzoeken dat juist werkgevers hierin een cruciale rol spelen. Vooral in Regio Zwolle, waar het MKB de banenmotor is, zijn veel praktisch opgeleide werknemers. Die groep is minder vaak geneigd zelf de regie te pakken. Daarom is de aansporende rol van werkgevers ook zo essentieel. De programma’s van Upgrade jezelf zijn daarvoor een belangrijke impuls.’

Hoe ziet het onderzoek er in de praktijk uit?

‘We richten ons de komende maanden enerzijds op de korte termijn vraagstukken. Hoe is het budget van Upgrade jezelf uitgegeven? Welke cursussen en opleidingen hebben werknemers gedaan en wat hebben die opgeleverd als het gaat om hun inzetbaarheid binnen of buiten de organisatie? Maar tegelijkertijd kijken we ook of de gelden een impuls hebben gegeven aan de langetermijnvisie en leercultuur van bedrijven. Zijn scholing en ontwikkeling bijvoorbeeld onderdeel geworden van het strategische (personeels)beleid?’

Wat is het belang van een leercultuur?

‘Als een leven lang ontwikkelen onderdeel is van je bedrijfsvoering, maakt het je als bedrijf wendbaarder bij veranderingen. Dat doe je door een omgeving te creëren waarin werknemers, van hoog tot laag in de organisatie, tot wasdom kunnen komen en blijven. Daarbij is het ook belangrijk dat je sensitief bent op externe ontwikkelingen en verder kijkt dan je eigen bedrijf. Zoals gezegd, zijn de investeringen in scholing een eerste stap. Uiteindelijk zou het goed zijn dat een ondernemer denkt: investeren in scholing is me zo goed bevallen, ik blijf investeren in mijn mensen.’