Skip to main content
Verhalen uit de regio

Aan de slag met stagiairs

Datum: 14 november 2019

Stagiairs kunnen van grote meerwaarde zijn voor je bedrijf. Deze professionals in wording hebben vaak frisse ideeën, actuele kennis en staan te popelen om aan de slag te gaan. Daarnaast is de kans natuurlijk groot dat een stagiair uiteindelijk in dienst komt én ze zijn voor leeftijdsgenoten het visitekaartje van je bedrijf. Aan de slag met stagiairs dus!

Maar hoe kom je aan een stagiair? Wat zijn de mogelijkheden, waar moet je bedrijf aan voldoen en wat kun je verwachten? Daarover spraken we met Atty van den Bos, opleidingsmanager Economie en Technologie op het van het Hoornbeeck College in Kampen. En met Patricia Bottenberg, coördinator afstuderen HBO-ICT op hogeschool Windesheim in Zwolle.

Foto: techniekbeeldbank.nu

Welke stages zijn er?

Wanneer je als bedrijf een stagiair aan wilt nemen is het verstandig vooraf goed te bepalen waar de behoefte ligt. Zo zal een mbo-stagiair voornamelijk meedraaien op de werkvloer, terwijl een hbo-stagiair met name werkt aan een specifieke stageopdracht. Wat er precies mogelijk is verschilt per onderwijsinstelling en opleiding, maar globaal zijn dit de opties vanuit het Hoornbeeck College en Windesheim:

1. Mbo-stagiair die een BOL-opleiding volgt

De student werkt mee en voert concrete werkzaamheden uit vanuit zijn kwalificatiedossier. Bijvoorbeeld het kunnen beheren van een netwerk. Vanuit het Hoornbeeck College kan dit bij ICT-opleidingen zoals Software Developer en Expert IT Systems and Devices.

2. Mbo-stagiair die een BBL-opleiding volgt

De student gaat één dag per week naar school en is verder in dienst als leerling-werknemer bij een erkend leerbedrijf. Dit is vaak een arbeidsovereenkomst voor de gehele duur van de opleiding. Vanuit het Hoornbeeck college kan dit bij de opleidingen waarbij je met name met je handen werkt, zoals Eerste Monteur Mechanica en Allround Timmerman.

3. Hbo-stagiair

Studenten uit het tweede of derde jaar die een opdracht uitvoeren, maar vaak ook meedraaien met andere werkzaamheden en zo praktijkervaring opdoen. Vanuit Windesheim kan dit bij alle technische opleidingen. Denk aan Bouwkunde, Civiele Techniek, Industrieel Product Ontwerpen en HBO-ICT.

4. Hbo-afstudeerder

Studenten werken in het laatste jaar van hun opleiding zelfstandig aan een afstudeeropdracht binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld het ontwikkelen en testen van een prototype of het inrichten van werktuigbouwkundige processen.

De meeste stages duren 20 weken en starten in september of januari/februari.

Samenwerkingsverbanden

Om leer-werktrajecten (BBL) voor voor zowel leerling-werknemers als werkgevers flexibeler te maken zijn er diverse samenwerkingsverbanden gestart. Zoals het OVG. Atty legt uit: ‘Leerling-werknemers zijn in dienst bij het verbond en worden vanuit daar geplaatst bij aannemers. Stel dat een aannemer tijdelijk geen metselwerk heeft, dan kan de leerling tijdelijk bij een andere aannemer aan de slag om dit toch te leren. Andersom geldt hetzelfde: stel dat een aannemer tijdelijk meer straatwerk heeft dan normaal, dan voorziet het verbond in extra leerlingen.’

Waar moet ik als werkgever aan voldoen?

Om een mbo-stagiair aan te nemen moet je als werkgever een erkend leerbedrijf zijn. Je dient dan onder andere een praktijkopleider aan te stellen die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer te leiden en te coachen. Bekijk alle voorwaarden op de website van het SBB.

Daarnaast geeft Atty aan dat een student alle benodigde kwalificaties van zijn opleiding moet kunnen halen. Ook is goed kunnen coachen erg belangrijk: ‘Échte aandacht geven aan de student. Niet alleen voor het werk, maar ook het leerproces.’

‘Échte aandacht geven aan de student. Niet alleen voor het werk, maar ook voor het leerproces.’

Atty van den Bos, opleidingsmanager Economie en Technologie op het van het Hoornbeeck College

Op het hbo is er geen instantie die keurt of je als werkgever een geschikte stage-opleider bent. De eisen verschillen per opleiding en per casus. Wel zijn er aantal algemene eisen. Zo heeft de bedrijfsmentor minimaal hbo denk- en werkniveau, relevante vakinhoudelijke kennis en is hij minimaal een uur per week beschikbaar om de student te begeleiden.

Stagevergoedingen

BBL-studenten zijn in dienst bij een bedrijf en krijgen dan ook betaald volgens de CAO van het bedrijf. Bij stages op zowel het mbo als hbo is een stagevergoeding gebruikelijk. De hoogte verschilt en is iets wat je als bedrijf overeenkomt met de stagiair. Patricia: ‘Wij adviseren hier niet in.’

Hoe kom ik aan een stagiair?

Zowel op het mbo als het hbo vinden studenten zelf een stageplek. Het is dus belangrijk om bij deze jongeren onder de aandacht te komen. Atty: ‘Vaak vinden leerlingen zelf een BBL-bedrijf, bijvoorbeeld via snuffelstages die ze al gedaan hebben op het vmbo. Daarnaast is online platform stagemarkt.nl een geschikte plek om aan een mbo-stagiair komen.’

Windesheim

Voor hbo-studenten van Windesheim bestaan er speciale stageplatformen voor de ICT-opleidingen en Engineering & Design opleidingen. Ook de bouwopleidingen krijgen binnenkort zo’n platform. Tot die tijd kun je mailen naar biafstuderen@windesheim.nl. Verder bestaan er diverse websites waarop je als werkgever een vacature kunt plaatsen. Patricia geeft hierbij de volgende tip: ‘Wees zo eerlijk mogelijk over wat je verwacht en wat je aanbiedt. Des te beter is de match.’

Go of no-go

Is er een match tussen jou en een student? Dan is de student aan zet om alles te regelen. Vervolgens gaat bij studenten van het Hoornbeeck College een bouwdocent of stagecoördinator met je in gesprek om de stageplek of leerwerkplek te beoordelen. Bij Widesheimstudenten vul je als werkgever een formulier in en geeft de docent uiteindelijk een go of no-go, via de student.

‘Wees zo eerlijk mogelijk over wat je verwacht en wat je aanbiedt. Des te beter is de match.’

Patricia Bottenberg, coördinator afstuderen HBO-ICT op hogeschool Windesheim

Extern gecommitteerde

Tot slot voegt Patricia toe dat Windesheim voor de opleiding HBO-ICT altijd op zoek is naar extern gecommitteerden. Dit zijn vertegenwoordigers vanuit het werkveld die een adviserende rol hebben bij eindpresentaties van afstudeerders. Je geeft advies vanuit jouw blik uit het werkveld. Aanmelden hiervoor kan via samenwerkenmetict@windesheim.nl.